Het EFTCO Food Asessment is gericht op tankreinigingsstation voor tankwagens en silowagens. De vragenlijst kan worden gebruikt voor bedrijven die hoofdzakelijk tank- en silowagens inwendig reinigen van tanks/silo’s voor bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelen. De vragenlijst is een toevoeging op het SQAS Cleaning Station assessment, maar behandelt slecht specifieke voedselveiligheidsaspecten die relevant zijn in de tankreiniging.

Deelname aan het EFTCO Food Assessment systeem is niet verplicht maar wordt aan bevolen voor tankreingingsbedrijven die een levensmiddelenbaan hebben.
Het assessment wordt uitgevoerd in aanvulling op het SQAS Cleaning Station assessment. Het mag later uitgevoerd worden dan dit assessment, dus men kan later overwegen om het assessment alsnog toe te voegen. De geldigheidsdatum van het assessment rapport is maximaal 3 jaar maar wordt gekoppeld aan de geldigheid van het SQAS Cleaning Station Assessment rapport. Het EFTCO Food Assessment moet door dezelfde assessor worden uitgevoerd als de assessor die het SQAS Cleaning Station assessment uitvoert.

De vragenlijst, en bijbehorende normstellende richtlijn is beschikbaar in het Engels en Duits en is te downloaden via de EFTCO website.