Per 01 januari 2019 worden de nieuwe SQAS eisen van kracht. Vanaf dat moment mogen assessment alleen tegen de nieuwe versie worden uitgevoerd. CEFIC hanteert geen overgangstermijn.