Leiddraad voor de beveiliging van het wegtransport van gevaarlijke stoffen

07-03-2017

Cefic heeft een hernieuwde richtlijn gelanceerd over het beveiligen van het wegtransport van gevaarlijke goederen volgens ADR 1.10.

Leiddraad voor veranderingsmanagement in chemische supply chains

07-03-2017

Cefic heeft een leiddraad gelanceerd inzake veranderingsmanagement (MOC). Incident onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het ontbreken aan goede MOC beheersing kan worden aangewezen als een grondoorzaak voor incidenten. Derhalve is deze richtlijn ontwikkeld voor bedrijven die actief.. .

Lees meer

Gids voor beste praktijken betreffende het reinigen van bulkvoertuigen voor polymeer transporten

07-03-2017

Cefic heeft een gids van beste praktijken gepubliceerd inzake het reinigen van bulklaadruimtes waarin polymeergranulaten worden vervoerd. Beoogd wordt kruisbesmetting van product door restanten van voorgaande ladingen te voorkomen.

Leiddraad veiligheid en kwaliteit voor lossen van polymeren (bulk)

04-09-2016

Cefic heeft een leiddraad gepubliceerd betreffende het veilig lossen van bulkwagens met polymeer granulaten. Deze kunnen worden gebruikt door alle betrokkenen in de supply chain zoals levernaciers, transporteurs, ontvangers van product alsook tussenopslag bedrijven).

Richtsnoer voor onderzoek van logistieke incidenten en identificatie van grondoorzaken

10-07-2015

Cefic heeft een richtsnoer voor onderzoek van logistieke incidenten en identificatie van grondoorzaken gepubliceerd. Deze leiddraad moet organisaties in de logistiek helpen om incidenten te onderzoeken, de grondoorzaak te achterhalen en zodoende structurele verbeteringen aan te brengen.

Wijzigingen SQAS 2015

07-07-2014

Per 14 juli 2014 publiceert Cefic de revisie inzake de SQAS eisen. De eisen zijn vooral in de CORE vragenlijst omvangrijk te noemen. Wijzigingen hebben betrekking op o.a. de volgende onderwerpen:

  • Het toevoegen van eisen betreffende Corporate Social Responsibility (MVO);
  • Het.. .
Lees meer

Wijzigingen SQAS opkomst

17-05-2014

De T&A commissie van CEFIC is momenteel doende de SQAS te herzien. De publicatie van de wijzigingen wordt vanaf september 2014 verwacht. Wij houden u op de hoogte.

EFTCO Food Assessment gelanceerd

17-11-2013

EFTCO heeft het  Food Assessment System dat geldt voor tankreinigingsbedrijven gelanceerd.

De food-eisen gelden voor tankreinigingsbedrijven die reinigingen uitvoeren van tanks waarin levensmiddelen worden vervoerd.  Deelname aan het systeem is niet verplicht, maar gezien de eisen van de.. .

Lees meer

wijziging eisen GDP

12-09-2012

RICHTLIJN 2011/62/EU tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden treedt per 02 januari 2013 in werking. 

De.. .

Lees meer

Totale SQAS revisie per 01 juli 2011

04-04-2011

Per 01 april 2011 is de SQAS gewijzigd. De systematiek is onveranderd ten aanzien van de generieke werking, maar inhoudelijk is een groot aantal wijzigingen aangebracht. Tot 01 juli 2011 kan men volgens het oude systeem assessments laten afnemen. Daarna geldt dat dit volgens de nieuwe versie.. .

Lees meer

3e versie IMPCAS CDI gelanceerd

20-12-2010

IMPCAS heeft in samenwerking met de Internationale Tank Container Organisatie (ITCO) de 3e revisie van de Tank Container Audit  Questionnaire gelanceerd op vrijdag 20 decmeber 2010.

De belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht omvatten grotendeels nieuwe vragen in sectie 6.2, zodat.. .

Lees meer

SQAS TS en Cleaning: meer verplicht commentaar

01-09-2010

De Cefic heeft per september 2009 een lijst gepubliceerd met vragen waar bij de SQAS Transport Service en Cleaning assessment doro de assessor verplicht commentaar moet worden gegeven. Dit omdat vanuit de chemische industrie de behoefte werd kenbaar gemaakt om bij specifieke vragen bij een.. .

Lees meer

Nieuwe SQAS GMP food contact module

01-09-2010

De Cefic heeft een aanvullende SQAS module " GMP Food contact" ontwikkeld. Naast de geldende wettelijke eisen op de verschillende gebieden (zoals productie, transport, opslag en behandeling van producten in de food/feed/cosmetica en pharma) is een behoefte aan toetsing van alle delen van de.. .

Lees meer

IMPCAS voldoet aan Responsible Care

01-09-2010

De IMPCAS schema's voldoen nu ook volledig aan de eisen van Responsible Care. Het CDI/IMPCAS heeft alle vragenlijst in detail doorgenomen en een aantal aanvullende vragen opgenomen, zodat volledig aan de RC -eisen wordt voldaan.