IMPCAS / CDI Ship Agent

De IMPCAS / CDI Ship Agent is bedoeld voor de agenten die voor/namens de rederij ladingruimte verkoopt en eventueel zelfs actief is betrokken bij het coördineren voor- en natrjaect van het vervoer over land.

De vragenlijst en de bijbehorende normstellende richtlijn is te downloaden via www.impcas.org.