SQAS Distributor / ESAD II

De SQAS Distributor / ESAD-II is een beoordelingssysteem voor distributeurs van chemische producten. De SQAS Distributor is voortgekomen uit de ontwikkelde ESAD vragenlijst. De ESAD staat voor European Single Assessment Document. Dit document is mede ontwikkeld vanuit de Product Stewardship principes.

Zijn het echter binnen de SQAS Transport Service en Warehouse de logistieke dienstverleners die als onderaannemer voor de chemische bedijven worden betrokken bij het RC streven, bij de SQAS Di/ESAD zijn het de klanten van de chemische bedrijven; de distributeurs/handelaren/agenten.

Deze distributeurs worden eigenaar van de goederen en zijn derhalve klant van de chemische industrie. Om die reden vereist Responsible Care dat over risico's van producten, impact in de supply chain en zelfs producten in de gebruiksfase en het afvalstadium gecommuniceerd wordt. Daarnaast dient zeker te worden gesteld dat de distributeur zich voldoende heeft voorbereid om de producten veilig te kunnen behandelen. De SQAS Distributor helpt de chemische industrie hierover een goed beeld te verkrijgen en maakt verbeterpunten zichtbaar.

De SQAS Distributor vragenlijst bestaat uit vier modules:
 

  • SQAS Di (distributor): de algemene altijd geldende vragenlijst
  • SQAS S (site): de specifieke vragenlijst voor de bedrijven met eigen opslag faciliteiten. Mochten geen eigen faciliteiten voorhanden zijn, dan wordt van de distributeur verwacht dat hij zijn logistieke partner laat doorlichten tegen de SQAS Pakcaged Warehouse module.
  • SQAS Cs (Chlorinated solvents): Voor bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en handling van deze bijzonder milieugevaarlijke stoffen is een aparte vragenlijst ontwikkeld.
  • SQAS F (Food, Pharma en Cosmetics): Bedrijven die zich bezighouden in de Food, Pharma en Cosmetics industrie kennen specifieke veiligheidseisen om de productintegriteit te waarborgen. In deze module wordt hieraan expliciet aandacht besteed.


De tijdsbesteding voor de doorlichting van deze SQAS module is afhankelijk van het aantal modules, de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsomvang. Doorlichten varieren in duur vanaf 1,5 dag (voor alleen de Di vragenlijst bij kleine bedrijven zonder eigen opslag).

De vragenlijsten zijn te downloaden via de website van Ceifc: www.sqas.org.