Assessments

Het L.O.A.C. biedt geheel onafhankelijke assessments volgens SQAS/ESAD II /IMPCAS schema's.

Wij kunnen officieel erkende beoordelingen uitvoeren die voldoen aan de erkenningregelingen van Cefic, CDI/IMPCAS, Fecc en ACC/BEAC. Deze beoordelingen toetsen de mate van invoering van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en beveilging (SHEQ&Sec.) binnen uw organisatie op een objectieve en transparante manier.
Onze medewerkers zijn erkend assessor en deskundig en ervaren met de invoering van veiligheid, milieu, kwaliteit en beveiliging (SHEQ&Sec) in de chemielogistiek.

De assessors die door ons worden ingezet zijn door Cefic erkend als SQAS-assessor danwel door CDI erkend als CDI/IMPCAS-MPC assessor. De erkenning kan per schema worden gecontroleerd op de SQAS website en de CDI-MPC website.

Onze assessors zijn erkend Lead-Auditor ISO 9001, ISO 14001 / EMAS en RC 14001® (Responsible Care 14001). Zij hebben hebben een jarenlange ervaring met het uitvoeren van audits en assessment als erkend auditor en/of assessor namens diverse certificerende instellingen zowel in de chemische industrie als in de (chemie)logistiek & tankcleaning.
 

EFTCO Food Assessment

Het EFTCO Food Asessment is gericht op tankreinigingsstation voor tankwagens en silowagens. De vragenlijst kan worden gebruikt voor bedrijven die hoofdzakelijk tank- en silowagens inwendig reinigen van tanks/silo's voor bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelen. De vragenlijst is een.. .

Lees meer

Good Distribution Practices (GDP)

Krachtens richtlijn 2001/83/EG dienen organisaties die medicianale producten distribueren te voldoen aan de GDP principes. Deze principes zijn vastgelegd in het richtsnoer voor goede distributiepraktijken (94/C 63/03).

Met de veranderingen per 08 juni 2011 zoals vastgelegd in richtlijn.. .

Lees meer

SQAS background

De chemische industrie in Europa gebruikt hoofdzakelijk de logistieke diensten van derden voor opslag, behandeling en vervoer van grondstoffen, tussen- en eindproducten. De chemische bedrijven willen zich hierbij ervan verzekeren dat deze taken op een veilige en kwalitatief hoogstaande wijze.. .

Lees meer

SQAS Transport Service

De SQAS Transport Services is gericht op de land transport activiteiten van gevaarlijke en ongevaarlijke lading in verpakte vorm of in bulk (vast en vloeibaar). De SQAS TS is eveneens geschikt voor expediteurs die zelf niet of in beperkte mate over transportmiddelen en chauffeurs beschikken... .

Lees meer

SQAS Cleaning stations

De SQAS Cleaning is gericht op tank reinigingsstation voor tankwagens en silowagens. De vragenlijst kan worden gebruikt voor bedrijven die hoofdzakelijk tank- en silowagens inwendig reinigen en bedrijven die eventueel andere aanvullende diensten uitvoeren zoals uitwendig wassen, opwarmen van.. .

Lees meer

SQAS Warehouse

De SQAS Warehouse is de SQAS module die zich richt op de opslagbedrijven van vooral gevaarlijke verpakte stoffen. De vragenlijst wordt echter ook gebruikt voor bedrijven die voor de chemische industrie ongevaarlijke verpakte producten opslaan. Daarnaast is de SQAS Warehouse module gericht op.. .

Lees meer

SQAS Distributor / ESAD II

De SQAS Distributor / ESAD-II is een beoordelingssysteem voor distributeurs van chemische producten. De SQAS Distributor is voortgekomen uit de ontwikkelde ESAD vragenlijst. De ESAD staat voor European Single Assessment Document. Dit document is mede ontwikkeld vanuit de Product Stewardship.. .

Lees meer

SQAS Rail

De SQAS Rail is bedoeld voor spoorwegondernemingen die actief zijn met het vervoer van gevaarlijke en ongevaarlijke producten voor de chemische industrie. De SQAS Rail richt zich hierbij op zowel tankwagon als conventionele wagonvervoerders. 

IMPCAS / CDI Achtergronden

De chemische industrie gebruikt hoofdzakelijk de logistieke diensten van derden voor opslag, behandeling en vervoer van grondstoffen, tussen- en eindproducten. En willen zeker stellen de bescherming van zowel de eigen medewerkers, de directe omgeving en het milieu, op een veilige en.. .

Lees meer

IMPCAS / CDI Tank Container

Het IMPCAS/CDI systeem voor Tank Containers richt zich op Tank Container Operators die zich bezig houden met wereldwijde verschepingen (deep sea) van tank containers en flexibag containers. Het systeem richt zich nog maar in beperkte mate op transport van box containers, maar de komende.. .

Lees meer

IMPCAS / CDI Freight Forwarder

Het IMPCAS / CDI Freight Forwarder systeem is specifiek ontwikkeld voor bedrijven die 'office based' opereren als intermediair tussen chemische bedrijven en logistieke dienstverleners in de wereldwijde transportmarkt. Veelal beschikken deze bedrijven niet zelf over operationele medewerkers,.. .

Lees meer

IMPCAS / CDI Ship Agent

De IMPCAS / CDI Ship Agent is bedoeld voor de agenten die voor/namens de rederij ladingruimte verkoopt en eventueel zelfs actief is betrokken bij het coördineren voor- en natrjaect van het vervoer over land.

De vragenlijst en de bijbehorende normstellende richtlijn is te downloaden via.. .

Lees meer